Viran täyttäminen

« Valtioneuvoston yleisistunto 11.7.2019 13.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Opetus- ja kulttuuriministeriön hallitusneuvoksen viran täyttäminen

Ministeri
Annika Saarikko
Esittelijä
Leo Liukkonen, Hallitusneuvos p.+35 8295330196
Esitys
Valtioneuvosto nimittää opetus- ja kulttuuriministeriön hallitusneuvoksen virkaan tutkija, oikeustieteen tohtori Katariina Simosen 1.9.2019 lukien
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. muistio *
  2. yhteenveto virkaa hakeneiden ansioista *

* Tietosuojasyistä osa liitteistä on saatavilla vain pyydettäessä valtioneuvoston viestinnästä: [email protected].
Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.