Valtioneuvoston asetus OKM/2019/31

« Valtioneuvoston yleisistunto 8.8.2019 13.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Valtioneuvoston asetus tutkimus- ja innovaationeuvostosta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 ja 4 §:n muuttamisesta

Ministeri
Annika Saarikko
Esittelijä
Matti Sillanmäki, Hallitusneuvos p.+35 8295330193
Asia
Tutkimus- ja innovaationeuvoston ministerijäseniä koskevaa säännöstä ehdotetaan muutettavan siten, että neuvostoon kuuluisivat pääministeri puheenjohtajana, tiede- ja kulttuuriministeri ja elinkeinoministeri varapuheenjohtajina sekä kolme valtioneuvoston nimittämää muuta ministeriä. Neuvoston asiantuntijajäsenten määrää ehdotetaan nostettavan siten, että neuvostoon kuuluisi kuudesta seitsemään asiantuntijajäsentä. Lisäksi tutkimus- ja innovaationeuvoston toiminnan valmistelussa vahvistettaisiin yhteistyötä ja vuorovaikutusta neuvoston toimintaa valmistelevan ryhmän ulkopuolisten ministeriöiden ja sidosryhmien kanssa.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen tutkimus- ja innovaationeuvostosta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 ja 4 §:n muuttamisesta
Vaikutukset
Ehdotetut muutokset vahvistaisivat Tutkimus- ja innovaationeuvoston käytettävissä olevaa asiantuntemusta sekä neuvoston toiminnan ja sen valmistelutyön vuorovaikutuksellisuutta.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen