Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen

« Valtioneuvoston yleisistunto 4.7.2019 13.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi opintotukilain muuttamisesta (HE 3/2019 vp; EV 3/2019 vp)

HE 3/2019

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Li Andersson
Esittelijä
Antti Randell, Hallitusneuvos p.+35 8295330173
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain opintotukilain muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä elokuuta 2019
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen