Valtion takaukset OKM/2019/24

« Raha-asiainvaliokunta 27.6.2019 11.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Valtiontakuun myöntäminen Turun taidemuseossa järjestettävälle "Emil Nolde" -näyttelylle

Ministeri
Katri Kulmuni
Esittelijä
Tiina Eerikäinen, Kulttuuriasiainneuvos p.+35 8295330081
Asia
Esityksen mukaan opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää Konstföreningen i Åbo – Turun Taideyhdistys ry:lle valtiontakuun Turun taidemuseossa 4.10.2019-5.1.2020 järjestettävää Emil Nolde –näyttelyä varten. Valtiontakuu kattaa esinevahingot taidenäyttelyiden valtiontakuusta annetun lain (411/1986) mukaisesti sekä valtiontakuupäätöksessä tarkemmin mainituin ehdoin. Valtiontakuu on voimassa 15.9.2019 -31.1.2020.
Esitys
Puolletaan
Vaikutukset
TALOUDELLISET: Myönnettyjen valtiontakuiden yhteenlaskettu takuuvastuu saa samanaikaisesti olla enintään 1 000 miljoonaa euroa. Kun Turun taidemuseon valtiontakuu on voimassa, valtuutta on käytössä kaikkiaan 300 miljoonaa euroa.
Päätös
Raha-asiainvaliokunta puolsi ehdotusta
Liitteet
  1. muistio (salainen)
  2. päätösehdotus valtiontakuun myöntämisestä taidenäyttelylle (salainen)