Toimiluvan myöntäminen OKM/2019/23

« Valtioneuvoston yleisistunto 19.6.2019 14.30

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Luvat rekisteröidyille yhteisöille tai säätiöille perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen järjestämiseen

Ministeri
Li Andersson
Esittelijä
Anne-Marie Brisson, Hallitusneuvos p.+35 8295330079
Asia
Hyväksytään seuraavien rekisteröityjen yhdistysten tai säätiöiden perusopetuslain (628/1998) 7 §:ssä tarkoitettu opetuksen järjestämislupaa koskeva hakemus liitteenä olevien päätösehdotusten mukaisesti: • Lahden kristillisen koulun kannatusyhdistys ry, • Kymenlaakson steinerkoulun kannatusyhdistys ry sekä hylätään seuraavien rekisteröityjen yhdistysten tai säätiöiden perusopetuslain (628/1998) 7 §:ssä tarkoitettu opetuksen järjestämislupaa koskeva hakemus: • Veikars föräldraförening Veikids rf, • New Nordic School Espoo Oy / Suzanne Perkowsky, • Rovaniemen seudun kristillisen koulun kannatusyhdistys ry, • Lappeenrannan kristillinen kasvatus ry
Esitys
Valtioneuvosto hyväksyy Lahden kristillisen koulun kannatusyhdistys ry:n ja Kymenlaakson steinerkoulun kannatusyhdistys ry:n perusopetuslain 7 §:ssä tarkoitetun opetuksen järjestämistä koskevan lupahakemuksen liitteiden 2 ja 3 mukaisesti sekä hylkää Veikars föräldraförening Veikids rf:n, New Nordic School Espoo Oy/Suzanne Perkowsky:n, Rovaniemen seudun kristillisen koulun kannatusyhdistys ry:n ja Lappeenrannan kristillinen kasvatus ry:n perusopetuslain 7 §:ssä tarkoitetun opetuksen järjestämistä koskevan lupahakemuksen liitteiden 4, 5, 6 ja 7 mukaisesti
Vaikutukset
Esityksellä ei ole taloudellisia vaikutuksia. Opetuksen järjestämisluvan myöntäminen edelleen 1.8.2019 lukien Lahden kristillisen koulun kannatusyhdistys ry:lle ja Kymenlaakson steinerkoulun kannatusyhdistys ry:lle ei lisää valtiolle aiheutuvia kustannuksia.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen