Allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen

« Valtioneuvoston yleisistunto 25.4.2019 11.15

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Allekirjoitusvaltuudet eurooppalaiseen integroidun rakennebiologian tutkimusinfrastruktuurikonsortioon (Instruct-ERIC) liittymiseksi

Ministeri
Sanni Grahn-Laasonen

Esittelijä
Riina Vuorento, Opetusneuvos p.+35 8295330363

Asia
Kansliapäällikkö Anita Lehikoiselle tai hänen estyneenä olleessaan ylijohtaja Tapio Kosuselle myönnetään valtuudet allekirjoittaa kirje, jolla Suomi liittyy jäseneksi eurooppalaiseen integroidun rakennebiologian tutkimusinfrastruktuurikonsortioon Instruct-ERICiin.

Esitys
Valtioneuvosto valtuuttaa kansliapäällikkö Anita Lehikoisen tai hänen estyneenä ollessaan ylijohtaja Tapio Kosusen allekirjoittamaan kirjeen, jolla Suomi liittyy jäseneksi jäseneksi eurooppalaiseen integroidun rakennebiologian tutkimusinfrastruktuurikonsortioon (Instruct-ERIC).

Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen