Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus

« Raha-asiainvaliokunta 4.4.2019 13.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus eräiden koulumatkakustannusten laskentaperusteista

Ministeri
Sampo Terho
Esittelijä
Virpi Hiltunen, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295330110
Asia
Asetuksessa säädetään koulumatkatukilain (48/1997) 4 §:n 5 momentin mukaisten koulumatkakustannusten laskentaperusteista. Laskentaperusteita ehdotetaan korotettavaksi linja-autoliikenteen kustannuskehitystä vastaavasti 1,75 prosentilla (tammikuu 2014–joulukuu 2018). Asetuksella kumottaisiin voimassa oleva opetus- ja kulttuuriministeriön asetus eräiden koulumatkakustannusten laskentaperusteista (544/2015). Asetus ehdotetaan tulemaan voimaan 1 päivänä elokuuta 2019.
Esitys
Puolletaan
Päätös
Raha-asiainvaliokunta puolsi ehdotusta