Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen

« Valtioneuvoston yleisistunto 28.3.2019 13.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi muinaismuistolain muuttamisesta (HE 33/2018 vp; EV 304/2018 vp)

HE 33/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Sampo Terho

Esittelijä
Joni Hiitola, Hallitusneuvos p.+35 8295330108

Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain muinaismuistolain muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2020

Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen