Hallituksen asettaminen OKM/2019/14

« Valtioneuvoston yleisistunto 28.3.2019 13.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Tutkimuksen vaikuttavuuden tukisäätiön hallituksen seitsemän jäsenen nimittäminen

Ministeri
Sanni Grahn-Laasonen
Esittelijä
Tapio Kosunen, Ylijohtaja p.+35 8295330440
Asia
Valtioneuvosto nimittäisi Tutkimuksen vaikuttavuuden tukisäätiön hallituksen seitsemän jäsentä. Tutkimuksen vaikuttavuuden tukisäätiön säädekirja ja säännöt allekirjoitettiin 8.3.2019. Tutkimuksen vaikuttavuuden tukisäätiön sääntöjen mukaan säätiöllä on hallitus, johon puheenjohtaja mukaan lukien kuuluu seitsemän (7) jäsentä. Hallituksen jäsenten on omattava monipuolisesti kokemusta yrityselämän sekä tutkimuksen ja koulutuksen rajapinnassa toimimisesta. Hallituksessa edustettavia tahoja ovat Elinkeinoelämän keskusliiton jäsenyritykset (2 jäsentä), Suomen Yrittäjien jäsenyritykset (2 jäsentä), Suomalainen Tiedeakatemia ry., Suomen yliopistojen rehtorien neuvosto UNIFI ry. ja valtion tutkimuslaitosten yhteistyöelin TULANET. Säätiön sääntöjen siirtymäsäännöksissä (14 §) todetaan, että säätiön ensimmäisen hallituksen nimittää valtioneuvoston yleisistunto ja päättää samalla ensimmäisen hallituksen jäsenten toimikausien pituudet. Säätiön ensimmäisen hallituksen jäsenten toimikaudet päättyvät kolmella jäsenellä (Elinkeinoelämän keskusliiton jäsenyritys, Suomen Yrittäjien jäsenyritys ja Suomen yliopistojen rehtorien neuvosto UNIFI ry.) 31.12.2021 ja neljällä jäsenellä (Elinkeinoelämän keskusliiton jäsenyritys, Suomen Yrittäjien jäsenyritys, Suomalainen Tiedeakatemia ry. ja Valtion tutkimuslaitosten yhteenliittymä TULANET) 31.12.2022. Opetus- ja kulttuuriministeriö on pyytänyt Tutkimuksen vaikuttavuuden tukisäätiön hallituksessa edustettavina olevilta tahoilta esitykset säätiön hallituksen jäseniksi. Opetus- ja kulttuuriministeriö esittää saamiensa jäsenesitysten pohjalta, että valtioneuvosto nimittäisi Tutkimuksen vaikuttavuuden tukisäätiön hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt seuraaville toimikausille: 31.12.2021 päättyväksi toimikaudeksi: Suomen Yrittäjien jäsenyritysten edustaja: Filosofian tohtori Virpi Muhonen Elinkeinoelämän keskusliiton jäsenyritysten edustaja: Tekniikan lisensiaatti Lauri Oksanen Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry:n edustaja: Lääketieteen tohtori Juha Teperi 31.12.2022 päättyväksi toimikaudeksi: Valtion tutkimuslaitosten yhteenliittymä TULANET:n edustaja: Tekniikan tohtori Johanna Buchert Suomen Yrittäjien jäsenyritysten edustaja: Diplomi-insinööri Petri Kalliokoski Suomalainen Tiedeakatemia ry:n edustaja: Filosofian tohtori Anna Mauranen Elinkeinoelämän keskusliiton jäsenyritysten edustaja: Filosofian lisensiaatti, eMBA Leena Otsomaa
Esitys
Valtioneuvosto nimittää Tutkimuksen vaikuttavuuden tukisäätiön hallituksen seitsemän jäsentä seuraavasti: 31.12.2021 päättyväksi toimikaudeksi: - Filosofian tohtori Virpi Muhonen - Tekniikan lisensiaatti Lauri Oksanen - Lääketieteen tohtori Juha Teperi 31.12.2022 päättyväksi toimikaudeksi: - Tekniikan tohtori Johanna Buchert - Diplomi-insinööri Petri Kalliokoski - Filosofian tohtori Anna Mauranen - Filosofian lisensiaatti, eMBA Leena Otsomaa
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. Muistio