Valtion edustajan määrääminen

« Valtioneuvoston yleisistunto 21.3.2019 13.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Valtioneuvoston edustajan määrääminen Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkolliskokoukseen

Ministeri
Sanni Grahn-Laasonen

Esittelijä
Rami Sampalahti, Vanhempi hallitussihteeri p.+35 8295330190

Asia
Kirkkolain (1054/1993) 20 luvun 1 §:n mukaan yhtenä kirkon edustajana kirkolliskokouksessa on valtioneuvoston määräämä edustaja. Kirkkohallitus on 25.2.2019 päivätyllä kirjeellään pyytänyt, että valtioneuvosto määräisi edustajansa Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkolliskokouksen kevätistuntokaudelle 7.5.-10.5.2019.

Esitys
Valtioneuvosto päättää määrätä edustajakseen Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkolliskokouksen kevätistuntokaudelle 7.5.-10.5.2019 ylijohtaja Riitta Kaivosojan ja varaedustajaksi hallitusneuvos Joni Hiitolan

Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen