Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen

« Tasavallan presidentin esittely 12.4.2019 11.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi ylioppilastutkinnosta ja lukiolain 1 ja 6 §:n muuttamisesta (HE 235/2018 vp; EV 242/2018 vp)

HE 235/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Sampo Terho
Esittelijä
Matti Sillanmäki, Hallitusneuvos p.+35 8295330193
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain ylioppilastutkinnosta ja lain lukiolain 1 ja 6 §:n muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä elokuuta 2019
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen