Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen

« Valtioneuvoston yleisistunto 28.3.2019 13.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi kirkkolain muuttamisesta (HE 113/2018 vp; EV 240/2018 vp)

HE 113/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Sanni Grahn-Laasonen

Esittelijä
Joni Hiitola, Hallitusneuvos p.+35 8295330108

Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain kirkkolain muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2019

Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen