Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen

« Tasavallan presidentin esittely 15.3.2019 11.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen museolaiksi ja laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta (HE 194/2018 vp; EV 266/2018 vp)

HE 194/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Sampo Terho

Esittelijä
Joni Hiitola, Hallitusneuvos p.+35 8295330108

Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa museolain ja lain opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2020

Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen