Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen

« Tasavallan presidentin esittely 15.3.2019 11.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi ammattipätevyyden tunnustamisesta annetun lain 21 ja 30 §:n muuttamisesta (HE 285/2018 vp; EV 257/2018 vp)

HE 285/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Sampo Terho

Esittelijä
Laura Hansén, Hallitusneuvos p.+35 8295330098

Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain ammattipätevyyden tunnustamisesta annetun lain 21 ja 30 §:n muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2019

Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen