Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen

« Valtioneuvoston yleisistunto 14.3.2019 14.30

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi ammattipätevyyden tunnustamisesta annetun lain 21 ja 30 §:n muuttamisesta (HE 285/2018 vp; EV 257/2018 vp)

HE 285/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Anne-Mari Virolainen

Esittelijä
Laura Hansén, Hallitusneuvos p.+35 8295330098

Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain ammattipätevyyden tunnustamisesta annetun lain 21 ja 30 § muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2019

Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen