Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen

« Valtioneuvoston yleisistunto 7.2.2019 13.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi kuntien kulttuuritoiminnasta (HE 195/2018 vp; EV 204/2018 vp)

HE 195/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Sampo Terho

Esittelijä
Kirsi Kaunisharju, Kulttuuriasiainneuvos p.+35 8295330144

Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain kuntien kulttuuritoiminnasta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2019

Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen