Sopimuksen hyväksyminen

« Tasavallan presidentin esittely 14.12.2018 11.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Euroopan neuvoston dopingin vastaisen yleissopimuksen liitteen ja Yhdistyneiden Kansakuntien kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestön (Unesco) kansainvälisen dopingin vastaisen yleissopimuksen liitteen muutosten hyväksyminen

Ministeri
Sampo Terho

Esittelijä
Satu Heikkinen, Kulttuuriasiainneuvos p.+35 8295330102

Esitys
Tasavallan Presidentti hyväksyy Euroopan neuvoston dopingin vastaisen yleissopimuksen liitteen ja Yhdistyneiden Kansakuntien kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestön (Unesco) kansainvälisen dopingin vastaisen yleissopimuksen liitteen muutokset vuodelle 2019

Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen