Muutos johtokunnan kokoonpanossa

« Valtioneuvoston yleisistunto 8.11.2018 13.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Opetushallituksen johtokunnan kokoonpanon muuttaminen 30.9.2019 päättyväksi toimikaudeksi

Ministeri
Sampo Terho

Esittelijä
Kirsi Kangaspunta, Suunnittelupäällikkö p.+35 8295330136

Asia
Suomen Yrittäjät on esittänyt, että Veli-Matti Lampun tilalle Opetushallituksen johtokunnan jäseneksi nimettäisiin pääekonomisti Mika Kuismanen. Esitetään, että valtioneuvosto myöntää eron Veli-Matti Lampulle Opetushallituksen johtokunnan jäsenen tehtävästä 9.11.2018 lukien ja määrää samasta päivästä lukien johtokunnan jäseneksi pääekonomisti Mika Kuismasen johtokunnan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Esitys
Valtioneuvosto myöntää eron Veli-Matti Lampulle Opetushallituksen johtokunnan jäsenen tehtävästä 9.11.2018 lukien ja määrää samasta päivästä lukien johtokunnan jäseneksi pääekonomisti Mika Kuismasen johtokunnan jäljellä olevaksi toimikaudeksi

Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Liitteet
  1. muistio