Valtion avustusten myöntäminen

« Raha-asiainvaliokunta 29.11.2018 13.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Investointiavustuksen myöntäminen CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy:lle

Ministeri
Sanni Grahn-Laasonen

Esittelijä
Juha Haataja, Opetusneuvos p.+35 8295330089

Asia
Valtionavustuksena myönnetään CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy:lle yhteensä 33 000 000 euroa käytettäväksi datanhallinnan ja laskennan kehittämisohjelman laskenta- ja tallennus-kapasiteettihankintoihin sekä dataintensiivisen tutkimuksen osaamisen ja vaikuttavuuden lisäämiseen.

Esitys
Puolletaan

Vaikutukset
Vuoden 2018 talousarvion momentille 29.40.20 sisältyvän valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista valtiolle aiheutuu menoja 12 miljoonaa euroa vuodelle 2018, 9 miljoonaa euroa vuodelle 2019, 9 miljoonaa euroa vuodelle 2020 ja 3 miljoonaa euroa vuodelle 2021.

Päätös
Raha-asiainvaliokunta puolsi ehdotusta

Liitteet
  1. muistio