Valtion edustajan määrääminen

« Valtioneuvoston yleisistunto 13.9.2018 13.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Suomen edustajan vaihdos Euroopan molekyylibiologian konferenssiin (EMBC) ja Euroopan molekyylibiologian laboratorion (EMBL) neuvostoon

Ministeri
Sanni Grahn-Laasonen
Esittelijä
Matti Kajaste, Opetusneuvos p.+35 8295330378
Asia
Yksikön johtaja Jarmo Wahlforsin tilalle Euroopan molekyylibiologian konferenssiin (EMBC) ja Euroopan molekyylibiologian laboratorion (EMBL) neuvostoon nimettäisiin johtava tiedeasiantuntija Sirpa Nuotio Suomen Akatemiasta. Professori Johanna Myllyharju Oulun yliopistosta jatkaa Suomen toisena edustajana Euroopan molekyylibiologian konferenssissa (EMBC) ja Euroopan molekyylibiologian laboratorion (EMBL) neuvostossa. Euroopan molekyylibiologian konferenssissa (EMBC) ja Euroopan molekyylibiologian laboratorion (EMBL) neuvostossa on kaksi edustajaa kustakin jäsenvaltiosta. Valtioneuvoston 22.9.2016 tekemällä päätöksellä Suomen edustajana EMBC:ssä sekä EMBL:n neuvostossa ovat toimineet yksikön johtaja Jarmo Wahlfors Suomen Akatemiasta ja professori Johanna Myllyharju Oulun yliopistosta.
Esitys
Valtioneuvosto nimittää tästä päivästä lukien toistaiseksi Suomen edustajaksi Euroopan molekyylibiologian konferenssiin (EMBC) ja Euroopan molekyylibiologian laboratorion (EMBL) neuvostoon yksikön johtaja Jarmo Wahlforsin tilalle johtava tiedeasiantuntija Sirpa Nuotion Suomen Akatemiasta
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. muistio