Toimiluvan myöntäminen

« Valtioneuvoston yleisistunto 5.7.2018 13.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Luvat rekisteröidyille yhteisöille tai säätiöille perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen järjestämiseen

Ministeri
Sanni Grahn-Laasonen

Esittelijä
Anne-Marie Brisson, Hallitusneuvos p.+35 8295330079

Asia
Hylätään seuraavien rekisteröityjen yhdistysten tai säätiöiden perusopetuslain (628/1998) 7 §:ssä tarkoitettu opetuksen järjestämislupaa koskeva hakemus: - Lappeenrannan kristillinen kasvatus ry

Esitys
Valtioneuvosto hylkää Lappeenrannan kristillinen kasvatus ry:n perusopetuslain 7 §:ssä tarkoitetun opetuksen järjestämistä koskevan lupahakemuksen liitteen 2 mukaisesti

Vaikutukset
Esityksellä ei ole taloudellisia vaikutuksia.

Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen