Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen

« Tasavallan presidentin esittely 13.7.2018 11.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi ammatillisesta koulutuksesta annetun lain, opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain sekä yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain muuttamisesta (HE 57/2018 vp; EV 61/2018 vp)

HE 57/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Sanni Grahn-Laasonen

Esittelijä
Seija Rasku, Opetusneuvos p.+35 8295330270

Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain ammatillisesta koulutuksesta annetun lain muuttamisesta ja lain opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta ja lain yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä elokuuta 2018

Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen