Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen

« Valtioneuvoston yleisistunto 9.8.2018 13.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

a) Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen lukiolaiksi sekä laeiksi ylioppilastutkinnon järjestämisestä annetun lain ja opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta (HE 41/2018 vp; EV 57/2018 vp) b) Eduskunnan vastaukseen sisältyvä lausuma

HE 41/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Sanni Grahn-Laasonen

Esittelijä
Matti Sillanmäki, Hallitussihteeri p.+35 8295330193

Asia
Eduskunta edellyttää, että hallitus seuraa ylioppilastutkinnon kokeiden rajoituksettomien uusimisien vaikutuksia.

Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lukiolain ja lain ylioppilastutkinnon järjestämisestä annetun lain muuttamisesta ja lain opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä elokuuta 2019 sekä määrää eduskunnan lausuman merkittäväksi pöytäkirjaan ja ryhtyy lausumasta aiheutuviin toimenpiteisiin

Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen