Valtioneuvoston asetus

« Valtioneuvoston yleisistunto 7.6.2018 13.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Valtioneuvoston asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 16 §:n muuttamisesta

Ministeri
Sanni Grahn-Laasonen

Esittelijä
Anna Kankaanpää, Hallitusneuvos p.+35 8295330403

Asia
Opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 16 §:ää ehdotetaan muutettavan siten, että vaativan erityisen tuen lisäksi pykälässä viitataan erityiseen tukeen. Lisäksi asetuksen 16 §:ään korjataan vanhentunut asetusviittaus sekä virheellinen pykäläviittaus. Asetuksen muutoksen on tarkoitus tulla voimaan 11 päivänä kesäkuuta 2018.

Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 16 §:n muuttamisesta

Vaikutukset
Esitetyillä muutoksilla ei ole taloudellisia tai hallinnollisia vaikutuksia.

Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen