Toimikunnan asettaminen

« Valtioneuvoston yleisistunto 17.5.2018 13.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Arviointi- ja avustustoimikunnan kokoonpanon muuttaminen 31.8.2019 päättyväksi toimikaudeksi.

Ministeri
Sampo Terho

Esittelijä
Juha Post, Hallitussihteeri p.+35 8295330017

Asia
Nuorisotyöstä ja -politiikasta (211/2017) annetun valtioneuvoston asetuksen mukaan arviointi- ja avustustoimikunnassa on puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja näiden lisäksi enintään kahdeksan jäsentä. Arviointi- ja avustustoimikunnassa on tällä hetkellä seitsemän jäsentä. Siniset Nuoret ry on esittänyt Jens Sørenseniä arviointi- ja avustustoimikunnan jäseneksi.

Esitys
Valtioneuvosto nimittää arviointi- ja avustustoimikunnan jäseneksi Jens Sørensenin.

Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Liitteet
  1. Muistio