Viran täyttäminen

« Valtioneuvoston yleisistunto 17.5.2018 13.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Opetus- ja kulttuuriministeriön opetusneuvoksen viran täyttäminen

Ministeri
Sanni Grahn-Laasonen

Esittelijä
Antti Randell, Hallitusneuvos p.+35 8295330173

Esitys
Valtioneuvosto nimittää opetus- ja kulttuuriministeriön opetusneuvoksen virkaan erityisasiantuntija, filosofian maisteri Tiina Polon 1.6.2018 lukien

Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Liitteet
  1. muistio *
  2. yhteenveto virkaa hakeneiden ansioista *

*Tietosuojasyistä osa liitteistä on saatavilla vain pyydettäessä valtioneuvoston viestinnästä: info@vnk.fi.
Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.