Valtioneuvoston asetus

« Valtioneuvoston yleisistunto 3.5.2018 13.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Valtioneuvoston asetus Suomen Akatemiasta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 ja 4 §:n muuttamisesta

Ministeri
Sanni Grahn-Laasonen

Esittelijä
Eeva Kaunismaa, Opetusneuvos p.+35 8295330226

Asia
Laki Suomen Akatemiasta annetun lain muuttamisesta tulee voimaan 1.5.2018. Lain nojalla on annettu valtioneuvoston asetus Suomen Akatemiasta (979/2009). Asetuksessa säädetään muun muassa tieteellisten toimikuntien määrästä ja nimistä. Lakimuutoksen yhteydessä tehdyssä nykytilan arvioinnissa havaittuihin muutostarpeisiin vastaamiseksi tarvitaan myös asetustason muutoksia. Näin ollen esitetään siirtymistä nykyisestä neljästä tieteellisestä toimikunnasta kolmeen. Lisäksi asetuksen ruotsinkielisen version sanamuotoa esitetään korjattavaksi asetuksen selkiyttämiseksi.

Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen Suomen Akatemiasta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 ja 4 §:n muuttamisesta

Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen