Allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen

« Valtioneuvoston yleisistunto 17.5.2018 13.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Pohjoisen ulottuvuuden kulttuurikumppanuuden sihteeristön perustamista koskevan sopimuksen allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen

Ministeri
Sampo Terho

Esittelijä
Rami Sampalahti, Vanhempi hallitussihteeri p.+35 8295330190

Asia
Suurlähettiläs Olli Kantaselle tai hänen estyneenä ollessaan ulkoasiainsihteeri Anna-Mari Hämäläiselle myönnetään valtuudet allekirjoittaa sopimus Suomen tasavallan hallituksen, Latvian tasavallan hallituksen, Norjan kuningaskunnan hallituksen, Puolan tasavallan hallituksen, Ruotsin kuningaskunnan hallituksen ja Venäjän federaation hallituksen välillä pohjoisen ulottuvuuden kulttuurikumppanuuden sihteeristön perustamisesta.

Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti valtuuttaa suurlähettiläs Olli Kantasen tai hänen estyneenä ollessaan ulkoasiainsihteeri Anna-Mari Hämäläisen allekirjoittamaan sopimuksen Suomen tasavallan hallituksen, Latvian tasavallan hallituksen, Norjan kuningaskunnan hallituksen, Puolan tasavallan hallituksen, Ruotsin kuningaskunnan hallituksen ja Venäjän federaation hallituksen välillä pohjoisen ulottuvuuden kulttuurikumppanuuden sihteeristön perustamisesta

Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen