Valtion avustusten myöntäminen

« Raha-asiainvaliokunta 26.4.2018 13.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Valtionavustuksen myöntäminen Helsingin kaupungille Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden merkkihankkeeseen

Ministeri
Sampo Terho

Esittelijä
Leena Maria Aaltonen, Kulttuuriasiainneuvos p.+35 8295330344

Asia
Valtionavustus on tarkoitus myöntää Helsingin kaupungille Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden merkkihankkeen perustamiskustannuksiin (Helsingin kaupungin keskustakirjasto).

Esitys
Puolletaan

Vaikutukset
TALOUDELLISET: Vuoden 2018 talousarviossa merkkihankkeelle on 8 miljoonan euron määräraha momentilla 29.80.35 (siirtomääräraha 3 v). Helsingin kaupungille on tarkoitus myöntää yhteensä 8 miljoonan euron valtionavustus vuoden 2018 määrärahoista. Kokonaisuutena avustusta myönnetään Helsingin kaupungille Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden merkkihankkeen perustamiskustannuksiin yhteensä enintään 30 miljoonaa euroa.

Päätös
Raha-asiainvaliokunta puolsi ehdotusta