Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen

« Tasavallan presidentin esittely 6.4.2018 11.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi Suomen Akatemiasta annetun lain muuttamisesta (HE 2/2018 vp; EV 15/2018)

HE 2/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Sanni Grahn-Laasonen

Esittelijä
Eeva Kaunismaa, Opetusneuvos p.+35 8295330226

Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain Suomen Akatemiasta annetun lain muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä toukokuuta 2018

Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen