Toimiluvan myöntäminen

« Valtioneuvoston yleisistunto 1.3.2018 13.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Rekisteröidylle yhdistykselle myönnetyn perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen järjestämistä koskevan luvan peruuttaminen

Ministeri
Sanni Grahn-Laasonen

Esittelijä
Annika Bussman, Opetusneuvos p.+35 8295330407

Asia
Ehdotetaan hyväksyttäväksi Rakennusliitto ry:n hakemus sille perusopetuslain (628/1998) 7 §:n nojalla myönnetyn perusopetuksen järjestämistä koskevan luvan peruuttamisesta. Rakennusliitto ry:n vapaan sivistystyön lain (632/1998) mukainen kansanopiston ylläpitämislupa Siikaranta-opisto nimiselle kansanopistolle sekä ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain (631/1998) mukainen ammatillisen lisäkoulutuksen järjestämislupa peruutettiin 1.1.2013 lukien, kun Rakennusliitto ry:n koulutustoiminta siirtyi SAK:n koulutussäätiölle. Rakennusliitto ry on viimeksi järjestänyt perusopetusta vuonna 2004 ja koulutustoiminnan siirtämisen yhteydessä vuonna 2013 perusopetusluvan peruuttaminen jäi hakematta, mistä syystä tämä hakemus nyt on jätetty opetus- ja kulttuuriministeriöön.

Esitys
Valtioneuvosto hyväksyy Rakennusliitto ry:n hakemuksen perusopetuslain 7 §:ssä tarkoitetun opetusluvan peruuttamisesta

Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen