Arviomäärärahan ylitys

« Raha-asiainvaliokunta 15.2.2018 13.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Arviomäärärahan ylitys momentilla 29.01.29 (Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot, Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot)

Ministeri
Sampo Terho

Esittelijä
Pasi Rentola, Talouspäällikkö p.+35 8295330211

Asia
Ehdotus vuoden 2017 talousarvion momentin 29.01.29 (Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot, Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot) arviomäärärahan ylittämisestä 1 200 000 eurolla. Ylitystarve aiheutuu virastojen ja laitosten ennakoitua suuremmista arvonlisäveromenoista.

Esitys
Puollettaneen

Päätös
Raha-asiainvaliokunta puolsi ehdotusta