Hallituksen esitys

« Valtioneuvoston yleisistunto 8.2.2018 13.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kirkkolain muuttamisesta

HE 1/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Sanni Grahn-Laasonen

Esittelijä
Rami Sampalahti, Vanhempi hallitussihteeri p.+35 8295330190

Asia
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kirkkolakia siten, että seurakuntavaaleissa ehdokkaaksi asettuva henkilö tai hänen läheisensä ei voisi toimia vaalilautakunnan jäsenenä. Samalla kirkkoherran jäsenyyden pakollisuudesta vaalilautakunnassa luovuttaisiin. Lisäksi äänioikeutettujen luetteloa koskeviin säännöksiin ehdotetaan tarkennuksia. Esitys on kirkolliskokouksen ehdotuksen mukainen. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian. Tavoitteena on, että uusia säännöksiä sovellettaisiin vuoden 2018 seurakuntavaaleissa.

Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi kirkkolain muuttamisesta

Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen