Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen

« Tasavallan presidentin esittely 12.1.2018 11.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen kulttuuriperinnön yhteiskunnallisesta merkityksestä tehdyn Euroopan neuvoston puiteyleissopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 87/2017 vp; EV 99/2017 vp)

HE 87/2017

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Sampo Terho

Esittelijä
Rami Sampalahti, Vanhempi hallitussihteeri p.+35 8295330190

Esitys
Tasavallan Presidentti hyväksyy kulttuuriperinnön yhteiskunnallisesta merkityksestä tehdyn Euroopan neuvoston puiteyleissopimuksen sekä vahvistaa lain kulttuuriperinnön yhteiskunnallisesta merkityksestä tehdyn Euroopan neuvoston puiteyleissopimuksen lainsäädännönalaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen