Valtioneuvoston asetus

« Valtioneuvoston yleisistunto 30.11.2017 13.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Valtioneuvoston asetus Kansallisesta koulutuksen arviointikeskuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Ministeri
Sanni Grahn-Laasonen

Esittelijä
Eerikki Nurmi, Lainsäädäntöneuvos p.+35 8295330234

Asia
Opetushallituksesta annetun lain muuttamisella (371/2017) ja Kansallisesta koulutuksen arviointikeskuksesta annetun lain muuttamisella (372/2017) liitetään 1.1.2018 lukien Kansallisen koulutuksen arviointikeskus ja ylioppilastutkintolautakunnan kanslia Opetushallituksen erillisyksiköiksi. Valtioneuvoston asetuksen muutoksella olisi tarkoitus keskittää erillisyksikön henkilöstöstä ja kelpoisuusvaatimuksista säätäminen Opetushallituksesta annettuun valtioneuvoston asetukseen. Lisäksi päätösvalta eri toimikuntien ja jaostojen palkkioista siirrettäisiin Opetushallitukselle. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2018.

Esitys
Valtioneuvosto antaa valtioneuvoston asetuksen Kansallisesta koulutuksen arviointikeskuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Vaikutukset
TALOUDELLISET: Asetusehdotuksella ei ole vaikutuksia valtion talouteen.

Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen