Toimiluvan myöntäminen

« Valtioneuvoston yleisistunto 30.11.2017 13.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Perusopetuslain 46 §:ssä tarkoitetun opetuksen järjestämistä koskevan luvan myöntäminen rekisteröidylle yhteisölle sekä säätiölle myönnetyn perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen järjestämistä koskevan luvan peruuttaminen

Ministeri
Sanni Grahn-Laasonen

Esittelijä
Annika Bussman, Opetusneuvos p.+35 8295330407

Asia
Ehdotetaan hyväksyttäväksi Suomen Diakoniaopisto - SDO Oy:n hakemus järjestää perusopetusta 130:lle oppivelvollisuusiän ylittäneelle opiskelijalle Helsingissä 1.1.2018 alkaen. Hakemus ehdotetaan hylättäväksi siltä osin kuin se koskee perusopetuksen järjestämistä oppivelvollisuusiän ylittäneille Oulussa. Ehdotetaan hyväksyttäväksi Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö sr:n hakemus perusopetuslain 7 §:n nojalla myönnetyn oppivelvollisuusiän ylittäneiden perusopetuksen järjestämistä koskevan luvan peruuttamisesta 1.1.2018 lukien. Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö sr:n järjestämä perusopetus siirtyisi Suomen Diakoniaopisto - SDO Oy:lle mikäli yllä oleva ehdotus hyväksytään.

Esitys
Valtioneuvosto hyväksyy Suomen Diakoniaopisto - SDO Oy:n perusopetuslain 7 §:ssä tarkoitetun opetuksen järjestämistä koskevan lupahakemuksen sekä Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö sr:n hakemuksen perusopetuslain 7 §:n tarkoitetun opetusluvan peruuttamisesta liitteiden 1, 2 ja 3 mukaisesti

Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen