Valtioneuvoston päätös OKM/2017/94

« Valtioneuvoston yleisistunto 30.11.2017 13.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Päätös yliopistoille osoitettavasta valtion vastinrahoituksesta suhteessa niiden keräämiin yksityisiin rahalahjoituksiin

Ministeri
Sanni Grahn-Laasonen
Esittelijä
Tapio Kosunen, Ylijohtaja p.+35 8295330440
Asia
Esityksessä ehdotetaan, että valtioneuvosto vahvistaisi sen yliopistojen 1.11.2014-30.6.2017 välisenä aikana keräämien yksityisten rahalahjoitusten määrän, joka täyttää valtion vastinrahalle asetetut ehdot ja oikeuttaa valtion vastinrahoitukseen. Lisäksi ehdotetaan, että valtioneuvosto päättäisi julkisoikeudellisten yliopistojen peruspääomaan ja säätiöyliopistojen pysyvästi säilytettävään säätiöpääomaan kohdennettavan yliopistokohtaisen vastinrahoituksen määrän. Valtioneuvostolle ehdotetaan myös, että se valtuuttaisi opetus- ja kulttuuriministeriön tekemään yliopistokohtaiset valtion vastinrahoituspäätökset.
Esitys
Valtioneuvosto vahvistaa sen yliopistojen 1.11.2014-30.6.2017 välisenä aikana keräämän yksityisten rahalahjoitusten määrän, joka täyttää valtion vastinrahoitukselle asetetut ehdot sekä päättää julkisoikeudellisten yliopistojen peruspääomaan ja säätiöyliopistojen pysyvästi säilytettävään säätiöpääomaan kohdennettavan valtion vastinrahoituksen määrän liitteen 1 mukaisesti. Valtioneuvosto valtuuttaa opetus- ja kulttuuriministeriön tekemään yliopistokohtaiset valtion vastinrahoituspäätökset. (RV)
Vaikutukset
Valtion vastinrahoitus tukee yliopistojen varainhankintaa ja sen kehittämistä. Vastinrahoitus on kannustanut yliopistoja kehittämään varainhankintaansa, josta on muodostunut ammattimaisesti toteutettu osa yliopistojen jatkuvaa toimintaa. Jatkuvalla varainkeruutoiminnalla on merkittävä yliopistojen taloutta ja itsenäisiä toimintamahdollisuuksia vahvistava vaikutus pitkällä aikavälillä. Varainkeruutoimintaan liittyvä suhdetyö vahvistaa yliopistojen yhteiskuntasuhteita ja toiminnan vaikuttavuutta. Lahjoitusvarojen ja niiden tuottojen sekä valtion vastinrahoituksen tuottojen käyttö tukee osaltaan yliopistojen strategista johtamista. TALOUDELLISET: Yliopistot ovat vastinrahakaudella 1.11.2014-30.6.2017 keränneet yhteensä 129,3 miljoonan euron lahjoitukset, joista valtion vastinrahoitukseen oikeuttavia on 128,9 miljoonaa euroa. Valtion vastinrahoitus on 150 miljoonaa euroa. Valtion vastinrahoitus kirjataan julkisoikeudellisten yliopistojen peruspääomaan ja säätiöyliopistojen pysyvästi säilytettävään säätiöpääomaan. Yliopistot voivat käyttää toimintaansa ainoastaan näiden pääomien tuottoja. Yksityiset rahalahjoitukset kirjataan osaksi yliopistojen muuta pääomaa tai rahastoidaan yliopiston päätösvallan alaisiin ja sen taseeseen kuuluviin rahastoihin. Itse keräämiensä lahjoitusten käytöstä päättää yliopisto. Yliopisto voi rahastoida lahjoituksen tuotonkäyttöehdolla tai käyttää lahjoituksen toimintaansa. Pääosa lahjoituksista rahastoidaan. Valtion vastinrahoitukseen oikeuttavista yksityisistä rahalahjoituksista ja valtion vastinrahoituksesta voidaan arvioida saatavan viiden prosentin vuotuisella tuotolla vuosittain 13,9 miljoonaa euroa yliopistojen perustehtävien vahvistamiseen.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen