Muutos toimielinten kokoonpanossa

« Valtioneuvoston yleisistunto 9.11.2017 13.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Suomen Akatemian hallituksen, terveyden tutkimuksen toimikunnan sekä luonnontieteen ja tekniikan tutkimuksen toimikuntien kokoonpanojen muuttaminen kaudelle 2016-2018

Ministeri
Sanni Grahn-Laasonen

Esittelijä
Eeva Kaunismaa, Opetusneuvos p.+35 8295330226

Asia
Valtioneuvosto nimitti 28.8.2014 Suomen Akatemian hallituksen kaudelle 29.8.2014-31.12.2018 ja 22.10.2015 Suomen Akatemian tieteelliset toimikunnat kaudelle 2016-2018. Suomen Akatemian hallituksen jäsenyydestä ero hakeneelle tekniikan tohtori, dosentti Heidi Fagerholmille esitetään myönnettäväksi ero. Hallituksen uudeksi jäseneksi esitetään nimitettäväksi teknologiajohtaja, dosentti Marita Niemelä kaudelle 10.11.2017-31.12.2018. Luonnontieteen ja tekniikan tutkimuksen toimikunnan puheenjohtajuudesta ja jäsenyydestä eroa hakeneelle professori Paula Eerolalle esitetään myönnettäväksi ero. Luonnontieteen ja tekniikan tutkimuksen toimikunnan uudeksi puheenjohtajaksi esitetään nimitettäväksi toimikunnan varapuheenjohtaja, professori Leena Paavilainen ja uudeksi jäseneksi esitetään nimitettäväksi professori Jorma Keskinen kaudelle 10.11.2017-31.12.2018. Terveyden tutkimuksen toimikunnan jäsenyydestä eroa hakeneelle akatemiaprofessori Anu Wartiovaaralle esitetään myönnettäväksi ero. Terveyden tutkimuksen toimikunnan uudeksi jäseneksi esitetään nimitettäväksi tutkija, dosentti Auli Karhu kaudelle 10.11.2017-31.12.2018.

Esitys
Valtioneuvosto myöntää eron Suomen Akatemian hallituksesta tekniikan tohtori, dosentti Heidi Fagerholmille, terveyden tutkimuksen toimikunnasta akatemiaprofessori Anu Wartiovaaralle ja luonnontieteiden ja tekniikan tutkimuksen toimikunnasta professori Paula Eerolalle 10.11.2017 lähtien. Valtioneuvosto nimittää teknologiajohtaja, dosentti Marita Niemelän Suomen Akatemian hallituksen jäseneksi, professori Leena Paavilaisen luonnontieteiden ja tekniikan tutkimuksen toimikunnan puheenjohtajaksi, professori Jorma Keskisen luonnontieteiden ja tekniikan tutkimuksen toimikunnan jäseneksi sekä tutkija, dosentti Auli Karhun Suomen Akatemian terveyden tutkimuksen toimikunnan jäseneksi kaudelle 10.11.2017-31.12.2018.

Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Liitteet
  1. muistio