Sopimuksen hyväksyminen OKM/2017/63

« Valtioneuvoston yleisistunto 5.10.2017 13.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Arktisen tiedeyhteistyön edistämistä koskevan sopimuksen hyväksyminen

Ministeri
Sanni Grahn-Laasonen
Esittelijä
Paavo-Petri Ahonen, Opetusneuvos p.+35 8295330247
Asia
Suomen tasavallan hallitus, Kanadan hallitus, Tanskan kuningaskunnan hallitus, Islannin hallitus, Norjan kuningaskunnan hallitus, Venäjän federaation hallitus, Ruotsin kuningaskunnan hallitus ja Amerikan yhdysvaltojen hallitus allekirjoittivat Arktisen neuvoston ministerikokouksen yhteydessä 11. päivänä toukokuuta 2017 sopimuksen kansainvälisen arktisen tiedeyhteistyön edistämistä. Sopimuksen tarkoituksena on edistää kansainvälistä arktista tiedeyhteistyötä. Sopimusta toimeenpantaessa Suomen valtio edistää parhaansa mukaan toimenpiteiden toteuttamista. Sopimus on oikeudellisesti sitova, mutta siihen ei liity sanktioita. Tullakseen voimaan sopimus edellyttää jokaisen sopimuspuolen hyväksymistä tai ratifiointia. Sopimus ei sisällä lainsäädännön alaan kuuluvia määräyksiä eikä muita eduskunnan hyväksymistä edellyttäviä määräyksiä, mistä syystä sopimuksen kansallisesta hyväksymisestä voidaan päättää ilman eduskunnan myötävaikutusta. Sopimuksen odotetaan tulevan voimaan vuoden 2017 aikana.
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti hyväksyy sopimuksen kansainvälisen arktisen tiedeyhteistyön edistämisestä
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen