Muutos lautakunnan kokoonpanossa

« Valtioneuvoston yleisistunto 14.9.2017 13.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Näyttelyiden valtiontakuulautakunnan kokoonpanon muuttaminen 31.10.2019 päättyväksi toimikaudeksi.

Ministeri
Sampo Terho

Esittelijä
Tiina Eerikäinen, Kulttuuriasiainneuvos p.+35 8295330081

Asia
Valtiovarainministeriön esittämä jäsen neuvotteleva virkamies Virva Walo on pyytänyt eroa valtiontakuulautakunnan jäsenen tehtävästä. Valtiovarainministeriö on esittänyt, että valtiontakuulautakunnan jäseneksi Virva Walon tilalle nimitettäisiin hallitussihteeri Katri Aho.

Esitys
Valtioneuvosto myöntää eron Virva Walolle näyttelyiden valtiontakuulautakunnan jäsenen tehtävistä ja määrää hänen tilalleen hallitussihteeri Katri Ahon lautakunnan jäljellä olevaksi toimikaudeksi

Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Liitteet
  1. muistio