Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen

« Tasavallan presidentin esittely 11.8.2017 11.30

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi opintotukilain muuttamisesta (HE 36/2017 vp; EV 77/2017 vp)

HE 36/2017

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Sampo Terho

Esittelijä
Virpi Hiltunen, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295330110

Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain opintotukilain muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2018

Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen