Viran täyttäminen

« Valtioneuvoston yleisistunto 5.7.2017 13.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Opetus- ja kulttuuriminsteriön rakennusneuvoksen viran täyttäminen

Ministeri
Sampo Terho

Esittelijä
Pia Nyblom, Hallintojohtaja p.+35 8295330235

Esitys
Valtioneuvosto nimittää opetus- ja kulttuuriministeriön rakennusneuvoksen virkaan diplomi-insinööri Erja Metsärannan 1.9.2017 lukien

Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Liitteet
  1. muistio *
  2. yhteenveto virkaa hakeneiden ansioista *

*Tietosuojasyistä osa liitteistä on saatavilla vain pyydettäessä valtioneuvoston viestinnästä: info@vnk.fi.
Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.