Hallituksen esitys

« Valtioneuvoston yleisistunto 5.7.2017 13.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle kulttuuriperinnön yhteiskunnallisesta merkityksestä tehdyn Euroopan neuvoston puiteyleissopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

HE 87/2017

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Sampo Terho

Esittelijä
Rami Sampalahti, Vanhempi hallitussihteeri p.+35 8295330190

Asia
Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi Farossa, Portugalissa lokakuussa 2005 tehdynkulttuuriperinnön yhteiskunnallisesta merkityksestä Euroopan neuvoston puiteyleissopimuksen. Yleissopimus tuli kansainvälisesti voimaan kesäkuussa 2011. Yleissopimus kohdistuu kohteiden ja suojelun sijasta yksilöihin, yhteisöihin ja kulttuuriperinnön määrittelyyn. Esitykseen sisältyy lakiehdotus yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Esitykseen sisältyvä laki on tarkoitettu tulemaan voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettävänä ajankohtana samaan aikaan, kun yleissopimus tulee Suomen osalta voimaan.

Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen kulttuuriperinnön yhteiskunnallisesta merkityksestä tehdyn Euroopan neuvoston puiteyleissopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen