Ministeriön asiat valtioneuvostossa

Päätöslistaan on koottu opetus- ja kulttuuriministeriön esittelemät asiat valtioneuvostossa. Sivulla julkaistaan julkiset päätökset liitteineen aina valtioneuvoston yleisistunnon ja tasavallan presidentin esittelyn jälkeen.

Valtioneuvoston asetus korkeakoulujen yhteishausta
OKM valtioneuvoston yleisistunto 14.3.2019 14.30