Opetus- ja kulttuuriministeriön asiat valtioneuvostossa

Päätöslistaan on koottu opetus- ja kulttuuriministeriön esittelemät asiat valtioneuvostossa. Sivulla julkaistaan julkiset päätökset liitteineen aina valtioneuvoston yleisistunnon ja tasavallan presidentin esittelyn jälkeen.

Jäsenen määrääminen tutkimus- ja innovaationeuvostoon
OKM valtioneuvoston yleisistunto 3.9.2020 13.00
Valtioneuvoston asetus opintotuesta annetun valtioneuvoston asetuksen väliaikaisesta muuttamisesta
OKM valtioneuvoston yleisistunto koronavirukset 20.8.2020 13.00
Ammattikorkeakoulujen toimilupien muuttamista koskevat päätökset
OKM valtioneuvoston yleisistunto 23.7.2020 13.00