Opetus- ja kulttuuriministeriön asiat valtioneuvostossa

Päätöslistaan on koottu opetus- ja kulttuuriministeriön esittelemät asiat valtioneuvostossa. Sivulla julkaistaan julkiset päätökset liitteineen aina valtioneuvoston yleisistunnon ja tasavallan presidentin esittelyn jälkeen.

Museoviraston pääjohtajan viran täyttäminen määräajaksi
OKM valtioneuvoston yleisistunto 13.2.2020 13.00
Opetus- ja kulttuuriministeriön opetusneuvoksen viran täyttäminen
OKM valtioneuvoston yleisistunto 30.1.2020 13.00