Opetus- ja kulttuuriministeriön asiat valtioneuvostossa

Päätöslistaan on koottu opetus- ja kulttuuriministeriön esittelemät asiat valtioneuvostossa. Sivulla julkaistaan julkiset päätökset liitteineen aina valtioneuvoston yleisistunnon ja tasavallan presidentin esittelyn jälkeen.

Opetus- ja kulttuuriministeriön hallitusneuvoksen viran täyttäminen
OKM valtioneuvoston yleisistunto 4.6.2020 13.00
Valtioneuvoston asetus vapaasta sivistystyöstä annetun asetuksen 1 ja 2 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
OKM valtioneuvoston yleisistunto poikkeusolot koronavirukset 14.5.2020 13.00
Akateemikon arvonimen myöntäminen
OKM tasavallan presidentin esittely 8.5.2020 11.00