Opetus- ja kulttuuriministeriön asiat valtioneuvostossa

Päätöslistaan on koottu opetus- ja kulttuuriministeriön esittelemät asiat valtioneuvostossa. Sivulla julkaistaan julkiset päätökset liitteineen aina valtioneuvoston yleisistunnon ja tasavallan presidentin esittelyn jälkeen.

Ammattikorkeakoulun toimiluvan muuttamista koskeva päätös
OKM valtioneuvoston yleisistunto 19.12.2019 13.00
Suomen edustajat Euroopan eteläisen observatorion (ESO) neuvostossa
OKM valtioneuvoston yleisistunto 19.12.2019 13.00
Valtakunnallinen nuorisotyön ja -politiikan ohjelma vuosille 2020–2023
OKM valtioneuvoston yleisistunto 19.12.2019 13.00