Ministeriön asiat valtioneuvostossa

Päätöslistaan on koottu opetus- ja kulttuuriministeriön esittelemät asiat valtioneuvostossa. Sivulla julkaistaan julkiset päätökset liitteineen aina valtioneuvoston yleisistunnon ja tasavallan presidentin esittelyn jälkeen.

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi opintotukilain muuttamisesta
OKM valtioneuvoston yleisistunto 23.5.2019 13.00
Valtioneuvoston asetus ylioppilastutkinnosta
OKM valtioneuvoston yleisistunto 9.5.2019 13.00