Opetus- ja kulttuuriministeriön asiat valtioneuvostossa

Päätöslistaan on koottu opetus- ja kulttuuriministeriön esittelemät asiat valtioneuvostossa. Sivulla julkaistaan julkiset päätökset liitteineen aina valtioneuvoston yleisistunnon ja tasavallan presidentin esittelyn jälkeen.

Ammattikorkeakoulujen toimilupien muuttamista koskevat päätökset
OKM valtioneuvoston yleisistunto 23.7.2020 13.00
Vähemmistökielisen sanomalehdistön tuki vuonna 2020
OKM valtioneuvoston yleisistunto 9.7.2020 13.00