Opetus- ja kulttuuriministeriön asiat valtioneuvostossa

Päätöslistaan on koottu opetus- ja kulttuuriministeriön esittelemät asiat valtioneuvostossa. Sivulla julkaistaan julkiset päätökset liitteineen aina valtioneuvoston yleisistunnon ja tasavallan presidentin esittelyn jälkeen.

Vähemmistökielisen sanomalehdistön tuki vuonna 2019
OKM valtioneuvoston yleisistunto 28.11.2019 13.00
Opetus- ja kulttuuriministeriön hallitussihteerin viran täyttäminen
OKM valtioneuvoston yleisistunto 7.11.2019 13.00
Ammattikorkeakoulujen toimilupien muuttamista koskevat päätökset
OKM valtioneuvoston yleisistunto 31.10.2019 13.00
Ammattikorkeakoulun toimilupa
OKM valtioneuvoston yleisistunto 24.10.2019 13.00