Opetus- ja kulttuuriministeriön asiat valtioneuvostossa

Päätöslistaan on koottu opetus- ja kulttuuriministeriön esittelemät asiat valtioneuvostossa. Sivulla julkaistaan julkiset päätökset liitteineen aina valtioneuvoston yleisistunnon ja tasavallan presidentin esittelyn jälkeen.

Opetus- ja kulttuuriministeriön kansliapäällikön viran täyttäminen
OKM valtioneuvoston yleisistunto 16.4.2020 13.00
Valtioneuvoston asetus vapaasta sivistystyöstä annetun asetuksen 1 ja 2 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
OKM valtioneuvoston yleisistunto poikkeusolot koronavirukset 9.4.2020 9.00
Opetus- ja kulttuuriministeriön hallitusneuvoksen viran täyttäminen
OKM valtioneuvoston yleisistunto 26.3.2020 13.00